Hướng Dẫn Sử Dụng

Bạn hãy bỏ ra 2 phút đọc hết tất cả các hướng dẫn bên dưới, để biết cách sử dụng nhanh chóng.
Tìm Bạn Bốn Phương
 • Bạn phải đăng ký tài khoản và đăng nhập tài khoản tại trang web này.
 • Bạn phải truy cập trang web mỗi ngày để kiểm tra thư và gửi tin nhắn làm quen đến các hồ sơ phù hợp.
 • Bạn phải đăng thật nhiều tâm sự để nhận được nhiều tương tác từ đối phương.
Xem Lại Hướng Dẫn Sử Dụng Này
 • Bạn nhấn chọn biểu tượng màu đỏ trên màn hình góc phải hoặc nhấn vào Hướng Dẫn nằm ngay phần Về Chúng Tôi ở phía dưới trang web.
Hỗ Trợ Từ Quản Trị Admin
 • Bạn nhấn vào Liên Hệ Với Admin nằm ngay phần Về Chúng Tôi ở phía dưới trang web.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Đọc Kỹ Và Thực Hiện
 • Bạn vui hãy đọc kỹ và thực hiện các thông báo lỗi, lưu ý hoặc các mẹo trong khi sử dụng của chúng tôi.
Đăng Ký
 • Đăng ký tài khoản để đăng nhập tài khoản.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Đăng Ký Nhập email Nhập mật khẩu Nhập mã xác thực Kiểm tra email và kích hoạt tài khoản.
Đăng Nhập
 • Đăng nhập tài khoản để sử dụng các chức năng tìm kiếm, gửi thư làm quen với các hồ sơ phù hợp.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Đăng Nhập Nhập email Nhập mật khẩu Nhập mã xác thực.
Quên Mật Khẩu
 • Lấy lại mật khẩu đã quên.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Đăng Nhập Quên Mật Khẩu Nhập email Nhập mã xác thực Kiểm tra email và đổi mật khẩu.
Công Cụ Tìm Kiếm Hồ Sơ Phù Hợp Để Gửi Thư
 • Bạn nhấn chọn biểu tượng màu đỏ trên màn hình góc phải hoặc nhấn vào Tìm Kiếm Hồ Sơ nằm ngay phần Tìm Kiếm Hồ Sơ Nhanh ở phía dưới trang web.
Gửi Tin Nhắn Làm Quen
 • Sau khi tìm được người phù hợp hãy gửi tin nhắn và đợi đối tượng trả lời.
 • Nhấn Xem & Gửi Tin Nhắn Gửi Thư.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Kiểm Tra Danh Sách Tin Nhắn
 • Xem danh sách tin nhắn gửi nhận của bạn.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Hộp Thư.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Đăng Sửa Hình Ảnh Đại Diện
 • Đăng hoặc sửa hình ảnh đại diện.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Hình Ảnh Chọn Hình Đăng Hình.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Cập Nhật Sửa Giới Thiệu Tài Khoản
 • Cập nhật giới thiệu về bản thân và tiêu chuẩn tìm người yêu như thế nào?.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Giới Thiệu Cập Nhật Giới Thiệu.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Đăng Tâm Sự
 • Đăng tâm sự sẽ giúp nhiều người tương tác với bạn nhiều hơn.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Tâm Sự Đăng Nhật Ký Của Bạn.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Xem Tâm Sự Của Bạn
 • Xem tâm sự của bạn đã đăng.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Tâm Sự.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Xóa Tâm Sự
 • Xóa tâm sự của bạn đã đăng.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Tâm Sự Xem & Bình Luận Xóa Tâm Sự.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Cập Nhật Sửa Hồ Sơ Tài Khoản
 • Chỉnh sửa tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng... thông tin tài khoản.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Hồ Sơ Cập Nhật Tài Khoản.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Đổi Mật Khẩu
 • Đổi mật khẩu tài khoản.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Đổi Mật Khẩu Đổi Mật Khẩu.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Xóa Tất Cả Tin Nhắn
 • Xóa tất cả tin nhắn với đối phương.
 • Nhấn Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Hộp Thư Xem Tin Nhắn Xóa Tất Cả Tin Nhắn.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Xóa Tài Khoản
 • Tất cả dữ liệu của tài khoản sẽ bị xóa hết.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Hồ Sơ Xóa Tài Khoản Xác Nhận Xóa Tài Khoản.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Đăng Xuất Tài Khoản
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Đăng Xuất.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Tố Cáo Tài Khoản
 • Tố cáo các tài khoản lừa đảo, quảng cáo, spam, mất lịch sự để chúng tôi xem xét và loại bỏ các tài khoản đó và người tố cáo sẽ được giữ bí mật.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Tố Cáo Tố Cáo Tài Khoản Gửi Tố Cáo.
Chặn Tài Khoản
 • Tài khoản chặn sẽ không thể gửi thư với bạn và đồng thời các thư giữa bạn với người bị chặn sẽ được xóa hết. Sau khi chặn, tài khoản đó sẽ nằm trong danh sách Tài Khoản Đã Chặn.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Chặn Chặn Tài Khoản Chặn Ngay.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Bỏ Chặn Tài Khoản
 • Bạn muốn bỏ chặn tài khoản đã bị chặn.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Bỏ Chặn Bỏ Chặn Tài Khoản.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Theo Dõi Tài Khoản
 • Sau khi theo dõi, tài khoản đó sẽ nằm trong danh sách Tài Khoản Đã Theo Dõi.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Theo Dõi Theo Dõi Tài Khoản Theo Dõi Ngay.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.
Bỏ Theo Dõi Tài Khoản
 • Bạn muốn bỏ theo dõi tài khoản đã theo dõi.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Bỏ Theo Dõi Bỏ Theo Dõi Tài Khoản.
 • Lưu ý: đăng nhập mới sử dụng được chức năng này.