Nội Quy Tìm Bạn Bốn Phương

Tùy theo mức độ vi phạm chúng tôi sẽ xóa các nội dung hoặc khóa tài khoản.

  • Spam thư, quảng cáo, mục dích không liên quan đến hẹn hò.
  • Thông tin tài khoản không chính xác
  • Không đăng thông tin cá nhân lên nội dung giới thiệu, tâm sự, bình luận, bạn được phép gửi qua thư.
  • Không đăng nội dung tâm sự, bình luận trùng lặp.
  • Tránh để người khác tố cáo mình.